GENEL BİLGİLER:
Doğal Enerji Üretim Ltd. 3096 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve ilgili yönetmelikleri uyarınca 390 MW Elektrik ve 100 MW Isı Kapasiteli Boğazköy Doğal Gaz Yakıtlı Kombine Çevrimli Kojenerasyon Termik Santrali projesini gerçekleştirmek üzere kurulmuş özel amaçlı bir şirkettir.
Kuruluş : 28 Ekim 1997
Ödenmiş Sermaye : 300.000.000.000 TL
Faaliyet Amacı : 390 MW Boğazköy DG Termik Santralini
  kurmak ve işletmesi yapmak.
BOĞAZKÖY TERMİK SANTRALİ :
Bir DOĞA HOLDİNG AŞ iştiraki olan şirket, İstanbul-Esenyurt’ta Yap-İşlet-Devret (BOT) modeli ile 390 MW Doğal Gaz Yakıtlı Termik Santrali kuracak ve işletecektir.  Santral bölgenin ısı enerjisini ve ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir.
Santralin  ürettiği elektrik enerjisi ulusal şebekeye tesisi sahası üzerinden geçen   154 KV’luk yüksek gerilim hatlarına bağlanılarak aktarılacaktır.
Tesis ayrıca atık gazlardan yararlanarak 100 MW ısı üretecektir. Isı üretimi bölgenin talebi doğrultusunda belirlenmiştir. Isı sıcak su formunda bölgesel ısıtma şebekelerine aktarılarak bölge halkının kullanımına sunulacaktır.
Bazı Teknik Özellikler:
Tesis tipi Elektrik-Isı Birleşik Çevrimli Doğal Gaz Termik Santralı
Tesis yeri İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Esenyurt Belediyesi
Tesis Alanı 30.000 m2
Ana Yakıt BOTAŞ'dan alınacak Doğal Gaz
Yedek Yakıt Tüpraş 400 Motorin (20.000m2 yedek tank)
Isı Üretim Kapasitesi 100 MWth (110/700C, 2150m2/h sıcak su)
Ayrıca 20 MW yedek kazan.
Tesis Konfigürasyonu 2 adet 125 MW Gaz Türbini
1 adet 140 MW Buhar Türbini
2 adet Atık Isı Kazanı
Ana Sogutma Sistemi Hava Soğutmalı Yoğuşturucu
Net Elektrik Verimi %50,1 (saha koşullarında)
Yakıt Kullanım Verimi %63,17